КЛУБНІ ПРАВИЛА
ФІТНЕС КЛУБУ «FeRoom»
(нова редакція з 07.05.2021 р.)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом №17/1-ОД від 07.05.2021 р. «Провнесення змін до Клубних правил»

Додаток №1
до Публічного договору про надання спортивно-оздоровчих послуг1. Клубні карти, послуги

1.1. Клубна карта - це пластикова карта, яка надається Замовнику на підставі укладеного з Виконавцем Публічного договору про надання спортивно-оздоровчих послуг, далі за текстом – Договір, з метою ідентифікації особи Замовника та проходу на територію Фітнес-клубу "FeRoom" (далі за текстом - Клуб) для отримання (споживання) спортивно-оздоровчих послуг (далі за текстом – «Послуги»). Клубна карта є єдиною підставою для пропуску в Клуб та отримання спортивно-оздоровчих послуг. Без Клубної карти вхід в Клуб заборонено.

1.2. Категорії Клубних карт:

1.2.1. Карта«Black Card на рік»
Відвідування: з 07-00 до 23-00 год., 7 днів на тиждень.
Строк дії Клубної карти: 10 (десять) місяців.
Період активації- 30 днів з дати придбання
Послуги, що входять до даної карти:
· відвідування клубу в будні
· відвідування клубу у вихідні
· групові програми
· тренажерний зал
· зона єдиноборств та функціонального тренінгу
· користування комплектом рушників – 1 набір
· фітнес-тестування -1 послуга
· масаж спини 30 хв. – 3 послуги
· 9-ть персональних тренувань
· солярій – 90 хв.
· кріосауна 2,5 хв. – 5 послуг
· 6-ть гостьових візитів
· користування міні сейфом
· заморозка клубної карти – 60 днів
· користування підземним паркінгом на час перебування Клієнта в Клубі – для 1 легкового автомобіля.
· Vip шафа – 1 од.

1.2.2. Карта«Standart Card на рік»
Відвідування: з 07-00 до 23-00 год. , 7 днів на тиждень.
Строк дії Клубної карти: 10 (десять) місяців.
Період активації- 30 днів з дати придбання
Послуги, що входять до даної карти:
· відвідування Клубу в будні
· відвідування Клубу у вихідні
· групові програми
· тренажерний зал
· зона єдиноборств та функціонального тренінгу
· користування рушником– 1 од.
· фітнест тестування -1 послуга
· масаж спини 30 хв. – 1 послуга
· 3-и персональні тренування
· солярій – 60 хв.
· кріосауна 2,5 хв. – 3 послуги
· 4-и гостьові візити
· користування міні сейфом
· заморозка Клубної карти – 60 днів

1.2.3. Карта«Fun Fit на місяць»
Відвідування: з 07-00 до 23-00 год., 7 днів на тиждень.
Строк дії Клубної карти: 1 (один) місяць.
Період активації- 7 днів з дати придбання
Послуги, що входять до даної карти:
· групові програми одного виду – 10 занять
· користування рушником– 1 од.

1.2.4. Карта«Standart Card на місяць»
Відвідування: з 07-00 до 23-00 год. , 7 днів на тиждень.
Строк дії Клубної карти: 1 (один) місяць.
Період активації- 7 днів з дати придбання
Послуги, що входять до даної карти:
· відвідування Клубу в будні
· відвідування Клубу у вихідні
· групові програми
· тренажерний зал
· зона єдиноборств та функціонального тренінгу
· користування рушником– 1 од.
· фітнест тестування -1 послуга
· масаж спини 30 хв. – 1 послуга
· 1-е персональне тренування
· солярій – 15 хвилин
· 1-н гостьовий візит
· користування міні сейфом

1.2.5. Карта«Day Card на місяць»
Відвідування: з 12-00 до 17-00 год., 5 днів на тиждень.
Строк дії Клубної карти: 1 (один) місяць.
Період активації – 7 днів з дати придбання
Послуги, що входять до даної карти:
· групові програми
· відвідування Клубу в будні
· тренажерний зал
· зона єдиноборств та функціонального тренінгу
· користування рушником– 1 од.
· фітнест тестування -1 послуга
· 1-е персональне тренування
· солярій – 15 хвилин
· користування міні сейфом

1.2.6. Карта«Feroom friend card на 1 день»
Відвідування: з 07-00 до 23-00 год. .
Строк дії Клубної карти: 1 (один) день.
Період активації – в день придбання
Послуги що входять до даної карти:
· відвідування Клубу протягом дня
· тренажерна зала
· групові програми
· користування рушником– 1 од.

1.2.7. Акційні карти.
Акційна карта – Клубна карта, яка не входить в жодну з категорій Клубних карт, зазначених вище, і випускається в рамках рекламної кампанії чи маркетингової стратегії, проведення акцій чи в рамках будь-якого іншого промоційного заходу. Умови випуску, строк і порядок користування, а також перелік спортивно-оздоровчих послуг, що входять до акційної карти, визначаються внутрішніми документами Виконавця та розміщуються на офіційній сторінці Клубу в мережі Інтернет: www.feroom.com.ua

1.3. Перелік послуг, що надаються за Клубними картами (якщо ця послуга передбачена категорією Клубної карти):
1.3.1. початковий інструктаж в тренажерному залі, який здійснюється персональним тренером, у випадку відсутності персонального тренера – черговим тренером у тренажерному залі або іншим представником Виконавця;
1.3.2. заняття в тренажерному залі;
1.3.3. заняття в зоні єдиноборств та функціонального тренінгу;
1.3.4. групові класи за розкладом;
1.3.5. персональне тренування;
1.3.6. кріосауна;
1.3.7. солярій;
1.3.8. масаж спини;
1.3.9. рушник/комплект рушників;
1.3.10. міні сейф (прокат);
1.3.11. фітнест тестування
1.3.12. функціональне тренування
1.3.13. користування роздягальнями;
1.3.14. заморозка Клубної карти;
1.3.15. гістьовий візит;
1.3.16. підземна парковка на час перебування Клієнта в Клубі;
1.3.17. Vip шафа (прокат);

Конкретний перелік послуг, їх тривалість, кількість відвідувань та інші особливості надання послуг залежить від категорії Клубної карти.
Заняття та групові тренування можуть проводитися згідно розкладу.

1.4. Додаткові послуги – послуги, які не входять до послуг, надання яких передбачене відповідною категорією Клубних карт, або тривалість чи кількість надання послуг перевищує тривалість чи кількість, передбачену відповідною категорією Клубних карт. Додаткові послуги надаються за бажанням Замовника та за додаткову плату. Додаткові послуги можуть надаватися за окремим розкладом роботи, який може відрізнятися від загального розкладу роботи Клубу.
Також до додаткових послуг Клубу належать:
1.4.1. персональні тренування 1/2/3/4/5 категорії та категорії Майстер;
1.4.2. спліт тренування 1/2/3 категорії та категорії Майстер;
1.4.3. тестове персональне тренування;
1.4.4. функціональна діагностика;
1.4.5. кріосауна;
1.4.6. солярій;
1.4.7. масаж;
1.4.8. прокат рушника/набора рушників;
1.4.9. оренда шафи;
1.4.10. паркінг;
1.4.11. додаткові групові тренування, авторські студії;
1.4.12. короткострокова оренда/прокат аксесуарів;
1.4.13. короткострокова оренда залів (за умови, що в них не проходять тренування з клієнтами за розкладом та персональні тренування);
1.4.14. відвідування кафе, розташованого у Клубі;
1.4.15. інші додаткові послуги та товари гідно з прейскурантом цін Клубу.

1.5. Грошові кошти, сплачені Замовником за додаткові послуги не підлягають поверненню, окрім випадків пролонгації дії Клубної карти (переукладення Договору).

1.6. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей, які знаходяться на території Клубу.

1.7. Вартість Послуг за Клубними картами та вартість додаткових Послуг і товарів визначається у відповідності до прейскуранту цін Клубу (надалі - Прейскурант).

1.8. Клубна карта (у тому числі ключ (браслет) з нумерованим брелком від шафи дляпереодягання та жетони, які видаються Замовнику при відвідуванні Клубув обмін на Клубну картку) єперсоніфікованими, їх передача та/або використання іншими особами не допускається.

1.9. Клубні карти є власністю Клубу і Замовник зобов’язаний дбайливо ставитися до них.При втраті Клубної карти Замовник зобов’язаний у найкоротший термін повідомити про це адміністрацію Клубу. За відновлення Клубної карти Замовник сплачує відповідну плату згідно з Прейскурантом.

1.10. Використання Клубної карти понад строк її дії не допускається, окрім дії пункту 5.4.5 Договору (подовження строк дії Клубної карти). У разі припинення строку дії Клубної карти Замовник зобов’язаний повернути її Виконавцю як власність Клубу.

1.11. Замовник згоджується з тим, що дані Правила можуть бути відкориговані, змінені та прийняті у новій редакції. Зокрема, Виконавець має право без погодження з Замовником вводити нові типи, види та категорії карт, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс послуг, які надаються за картами, уточнювати та змінювати назву Клубних карт; вводити в дію інші форми відвідування Клубу. Замовник погоджується з тим, що будь-які зміни до даних Правил впроваджуються в односторонньому порядку шляхом прийняття відповідного наказу Виконавцем. У випадку внесення змін до даного додатку, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Замовника шляхом розміщення нової редакції Правил Клубу, на офіційному сайті Клубу (www.feroom.com.ua) та (або) будь-яким іншим способом. Індивідуальне повідомлення Замовника або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до Договору для вступу в силу змін до Правил не є обов’язковим. Зміни до Правил вступають в силу з моменту прийняття відповідного наказу. Зміна Правил не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, що здійснюється на власний розсуд.

1.12. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомлений з переліком та обсягом Послуг, порядком їх надання, а також з усією інформацією, яка необхідна для повноцінного користування послугами Клубу.

1.13. Укладанням Договору, Замовник свідчить, що він ознайомлений з усіма його умовами та умовами додатків до нього та зобов’язується їх дотримуватись. У разі порушення або невиконання умов Договору та Правил - Замовник несе відповідальність встановлену Договором, Правилами та чинним законодавством України.

2. Загальні правила

2.1. Розклад роботи Клубу: з 7:00 до 23:00 годин сім днів на тиждень. Клуб залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу, виходячи з об’єктивних обставин, обставин які не залежать від Виконавця, дій та рішень державних органів, та інших обставин, що можуть вимагати таких змін. Інформація про зміну розкладу роботи Клубу розміщується на сайті Клубу (www.feroom.com.ua) та (або) доводиться до відома Замовника будь-яким іншим способом.

2.2. Замовник зобов’язаний залишити приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закриття клубу або згідно з режимом відвідування за типом обраної ним Клубної карти. Затримання Замовника у Клубі понад 10 хвилин після його закриття або після сплину дозволеного часу відвідування клубу, що встановлено відповідною категорією Клубної карти, розцінюється як додаткове перебування Замовника у Клубі поза встановлений час та вважається Додатковою послугою та сплачується Замовником Клубу. У такому разі Замовник, починаючи з 11 хвилини, буде зобов’язаний сплатити суму, яка дорівнює вартості додаткового часу перебування (затримки) Замовника в Клубі у відповідності до діючого Прейскуранта Клубу за кожний час затримки.Користування Замовником будь-якою послугою Клубу, не передбаченою його Клубною картою, підлягає оплаті Замовником Клубу відповідно до діючого Прейскуранту цін.

2.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті (www. feroom.com.ua) або будь-яким іншим шляхом. Внутрішній Прейскурант цін в Клубі може бути змінений Виконавцем, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті або будь-яким іншим шляхом.

2.4. Надаючи спортивно-оздоровчі послуги, Виконавець забезпечує Замовника кваліфікованими та професійними спеціалістами, окрім того, за можливістю, докладає зусилля щодо збереження незмінності та сталості складу спеціалістів.

2.5. Клубна карта фіксується на рецепції Клубу кожного разу, коли Замовник відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених в документі даним, зазначеним у Клубній карті, представник Клубу має право вилучити таку картку до з’ясування усіх обставин, про що складає акт у двох примірниках за підписом представника, який вилучив Клубну картку. Один з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна карта залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення. Вилучена клубна карта може бути повернута тільки особисто Замовнику, або уповноваженій ним особі за довіреністю.

2.6. Перебуваючи на території Клубу, Замовник повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу. Замовник повинен залишати верхній одяг в гардеробі та Перебувати в приміщеннях Клубу (окрім вхідної групи та рецепції) в змінному взутті. Крім того, Замовнику забороняється вживати їжу в приміщеннях Клубу, окрім території кафе, розташованого у Клубі.

2.7. Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Замовника чи осіб, за яких він відповідає.

2.8. На території Клубу забороняється:
2.8.1.перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження в приміщення Клубу і знаходження на тренувальних майданчиках з ручною поклажею закритого типу та великих розмірів. На прохання представників Клубу відвідувач повинен пред'явити таку поклажу для проведення поверхового огляду, з метою збільшення мір безпеки відвідувачів та представників Клубу;
2.8.2.вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та (або) їх аналогів, паління, а також перебування в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
2.8.3.проносити з комерційною метою в приміщення Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Клубу власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території тренувальних майданчиків;
2.8.4.розповсюдження та продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та (або) їх аналогів, будь-яких медикаментів та (або) спортивного харчування та (або) біодобавок;
2.8.5.проносити на територію клубу будь-яких тварин;
2.8.6.перебування Замовника та (або) осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для представників Виконавця, без запрошення та відома представників Виконавця;
2.8.7.проводити несанкціоноване тренування інших відвідувачів Клубу;
2.8.8.вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;
2.8.9.непристойна поведінка та жести;
2.8.10. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;
2.8.11. грубе поводження по відношенню до представників Клубу та (або) інших відвідувачів Клубу;
2.8.12. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;
2.8.13. використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу.

2.9. Порядок проведення групових занять:
2.9.1.групові заняття проводяться за розкладом;
2.9.2.відвідування групових занять проводиться за попереднім записом;
2.9.3.запізнення на групове заняття не є приводом для зміни розкладу чи формату заняття. Запізнення Замовника на групове заняття більше ніж на 15 хвилин є підставою для недопуску його до тренування в групі;
2.9.4.забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять;
2.9.5.під час проведення групових занять забороняються будь-які інші види занять в зоні проведення групових занять;
2.9.6.розклад групових занять складається на період до 1 (одного) тижня та може змінюватись на розсуд Виконавця з врахуванням побажань відвідувачів;
2.9.7.адміністрація Клубу має право вносити зміни в розклад групових занять, а також замінювати спеціаліста, який проводить групові заняття згідно з розкладом;
2.9.8.після завершення заняття відвідувачі Клубу повинні зібрати використовуваний ними інвентар та скласти в відведене для цього місце;

2.10. Порядок проведення персональних тренувань з фахівцем (тренером):
2.10.1. відвідувачам Клубу пропонуються персональні тренування за додаткову плату, встановлену згідно з Прейскурантом. Для їх отримання Замовнику необхідно узгодити графік занять з тренером, сплатити на касі вартість таких тренувань, та оформити таку послугу на центральній рецепції Клубу;
2.10.2. відвідувачі мають право скасувати чи перенести персональне тренування не пізніше ніж за 12 (дванадцять) годин до його початку. У випадку несвоєчасного повідомлення про перенесення чи відміну заняття, грошова сума за персональне тренування не повертається, а тренування буде вважатися таким що було проведеним та виконаним в повному обсязі;
2.10.3. скасування персонального тренування після початку заняття можливе лише у випадку погіршення самопочуття відвідувача протягом 10 хвилин після початку тренування. У цьому випадку персональне тренування зберігається для Замовника. У випадку відміни персонального тренування по іншій причині чи після 10 хвилин після початку заняття, дана послуга вважатиметься наданою у повному обсязі.

2.11. При необхідності, виключно з метою покращення комфорту відвідувачів Клубу, допускається введення нових пунктів до Правил, а також зміни вже існуючих, у тому числі, розкладу групових занять.

2.12. Після закінчення занять Замовник зобов’язаний звільнити шафу у роздягальні. Адміністрація Клубу не несе відповідальність за особисті речі Замовника, чи осіб, за яких він відповідає, залишені в шафі.

2.13. У разі виносу за територію Клубу ключа (браслет) з нумерованим брелком від шафи у роздягальні, жетона або номерка від гардеробу, їх втрати або пошкодження, а також втрати або пошкодження рушника та/або будь-якого іншого інвентарю, Замовник погоджується компенсувати вартість втраченого або пошкодженого інвентарю Клубу, у відповідності до тарифів встановлених у Прейскуранті цін Клубу.

3. Правила поведінки на тренувальних територіях

3.1. Вхід на територію для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та взутті.

3.2. Користування засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.

3.3. Користування мобільними телефонами під час групових занять заборонено.

3.4. Після тренування Замовник зобов’язаний поставити штанги, гантелі та інше незакріплене обладнання та спорядження на відведене для нього місце.

3.5. Вправи з вільною вагою виконуються виключно з персональним тренером або партнером.

3.6. При виборі групових занять Замовник повинен керуватись рівнем власної підготовки. Необхідні пояснення можна отримати у представника Клубу.

3.7. Цими Правилами Виконавець попереджує, а Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищенняякої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах, та як наслідок - неповноцінне надання відвідувачам таких видів Послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Клубу щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.

3.8. Розклад групових програм може змінюватись, про що відвідувачі повідомляються шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу (www. feroom.com.ua) або будь-яким іншим шляхом.

3.9. При вході до приміщення Клубу менш ніж за 1 годину до встановленого часу закриття, представник Клубу нагадує Замовнику про максимальний період часу перебування натериторії Клубу. Вхід в Клуб менш ніж за 40 хвилин до закриття Клубу, або до закінчення права перебування в Клубі за умовами Клубної карти не допускається.

3.10. Скасування або перенесення зарезервованої Послуги здійснюється заздалегідь: персональне тренування - не пізніше ніж за 12 годин до його початку, оренда залів - не пізніше ніж за 1 добу (24 години) до початку оренди. У разі скасування та/або перенесення таких Послуг при умові порушення Замовником строків встановлених цим пунктом, такі Послуги вважаються наданими у повному обсязі та вартість таких Послуг підлягає обов’язковій оплаті. Оплата, здійснена за такі зарезервовані Послуги поверненню не підлягає. У разі запізнення на будь-яку зарезервовану Послугу, окрім оренди залу, Послуга надається в межах залишку зарезервованого часу. У разі неприбуття на зарезервовану Послугу, Послуга вважається отриманою у повному обсязі, і перенесення її надання на інший час не допускається ні за яких умов, окрім зазначеного вище.

3.11. Відвідування Клубу Замовником можливо тільки за умови виконання останнім фінансових зобов’язань, що передує активації надання Послуг та видачі відповідної Клубної карти.

4. Активація, призупинення, продовження та припинення Клубної карти

4.1. Строк активації Клубної карти починає свій перебіг з дати її оплати. Період активації залежить від категорії Клубної карти.
У випадку, якщо Клубна карта не буде активована Замовником у зазначений строк, вона автоматично активується Виконавцем на 31-й день з дати придбання Клубної карти.

4.2. Замовник може призупинити (Заморозити) дію своєї Клубної карти. Сумарний можливий строк призупинення дії Клубної карти, залежить від її категорії. Загальна кількість днів призупинення дії Клубної карти не може перевищувати сумарний можливий строк для цієї категорії Клубної карти. Мінімальний строк призупинення дії Клубної карти не може бути меншим 5 календарних днів поспіль.

4.3. Про призупинення Клубної карти Замовник має повідомити не менше ніж за один календарний день до дати призупинення виключно в письмовій формі шляхом надання Виконавцеві відповідної заяви. Обчислення строку призупинення дії Клубної карти Замовника розпочинається з дати зазначеної Замовником у заяві, яка не може бути подана минулим числом.

4.4. Продовження дії Клубної карти відбувається шляхом переукладення Договору. Замовник має право заздалегідь продовжити дію Клубної карти. В такому разі Клубна карта активується автоматично на наступний день після закінчення строку її дії за попереднім Договором.

4.5. Припинення Клубної карти відбувається у зв’язку із закінченням строку її дії, або достроково, у випадках, передбачених Договором.

4.6. У разі припинення строку дії Клубної карти вважається, що Замовник використав всі Послуги, що передбачені Клубною картою та додаткові Послуги, незалежно від стану їх фактичного їх використання. Невикористані оплачені додаткові послуги зберігаються за Замовником лише у випадку продовження дії Клубної карти.

5. Умови повернення коштів

5.1. Повернення коштів за неактивовану Клубну карту відбувається згідно діючого законодавства України, якщо (обов'язкова наявність умов у їх сукупності):
5.1.1. Клубна карта не активована;
5.1.2. Замовник звернувся з письмовою заявою до Виконавця протягом 14 календарних днів з моменту оплати;
5.1.3. У заяві необхідно вказати номер картки (картковий рахунок), з якої була вчинена оплата, прізвище, ім’я, по-батькові отримувача (отримувачем повинен бути Замовник);
5.1.4. До заяви необхідно додати копію чека або інший платіжний документ, що, відповідно до чинного законодавства підтверджує оплату.

5.2. За наявності всіх умов у їх сукупності, передбачених п. 5.1. Правил, Виконавець протягом ___ днів з дати отримання заяви та доданих до неї документів повертає грошові кошти в розмірі вартості відповідної неактивованої Клубної карти.

5.3. Повернення коштів за активовану Клубну карту відбувається, якщо (обов'язкова наявність умов у їх сукупності):
5.3.1. Наявність обставин, які унеможливлюють отримання Замовником Послуг такі, як, але не виключно: стан здоров’я, вимушена зміна місця мешкання, прийняття рішення компетентними органами щодо обмеження прав (дієздатності) Замовника і т. інш. Наявність обставин, які унеможливлюють отримання Замовником Послуг повинно бути підтверджено відповідними документами;
5.3.2. Замовник звернувся з письмовою заявою до Виконавця не менше ніж за ___ місяців до дати припинення дії Клубної карти;
5.3.3. У заяві необхідно вказати номер картки, з якої була вчинена оплата, прізвище, ім’я, по-батькові отримувача (отримувачем повинен бути Замовник);
5.3.4. До заяви необхідно додати копію чека або інший платіжний документ, що, відповідно до чинного законодавства підтверджує оплату
5.3.5. Прийнято позитивне рішення адміністрації Клубу щодо дострокового розірвання Договору.

5.4. За наявності всіх умов у їх сукупності, передбачених п. 5.3. Правил, Виконавець протягом ___ днів з дати отримання заяви та доданих до неї документів повертає грошові кошти в розмірі вартості відповідної активованої Клубної карти за мінусом вартості отриманих послуг, здійснюючи округлення в сторону збільшення, якщо місяць надання послуг неповний.

5.5. Положення дійсного розділу Правил не розповсюджуються, а повернення коштів не відбувається за будь-яких обставин на Клубні карти з терміном дії менше 10 місяців.

6. Інші умови

6.1. Під час укладання Договору, Замовник зобов’язаний пред’явити Виконавцю оригінал паспорту та індивідуальний податковий номер платника податків (ідентифікаційний код), телефон та інші контактні дані (за наявністю).
У випадку укладання Договору на користь третьої особи, надаються копії документів такої третьої особи, з додатковим пред’явленням оригіналу паспорту такою третьою особо при першому відвідуванні Клубу.

6.2. Для забезпечення належної ідентифікації Замовника представники Виконавця фотографують Замовника на момент укладання Договору.

6.3. Замовник погоджується з тим, шо надані ним персональні дані, які зазначаються в реквізитах Договору, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Замовника щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Замовника про всі зміни, які відбуваються в діяльності Клубу.

6.4. Дитині віком до 14 років категорично забороняється самостійно знаходитись в Клубі. Замовник несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування дитини на території Клубу, в тому числі в дитячій кімнаті.

6.5. Замовник усвідомлює та погоджується з такими фактами: що у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров’я Замовника надання Послуг, приміщення Клубу підлягають генеральному прибиранню, внаслідок чого функціонування Клубу (окремих його приміщень) може бути тимчасово призупинено на строк здійснення таких робіт; що приміщення Клубу потребує періодичне проведення поточного ремонту, внаслідок чого, надання Виконавцем Послуг може бути тимчасово призупинене; що більшість обладнання Клубу (солярій, кріосауна, тренажери та інше) мають безперебійний режим роботи, внаслідок чого потребують періодичної профілактики, з метою запобігання подальшого їх виходу з ладу, тому проведення вищезазначених заходів не впливає на строк дії Клубної карти Замовника.

6.6. Замовник погоджується з тим, що автомобіль Замовника залишений на паркінгу не вважається переданим на зберігання Виконавцю.

6.7. Укладаючи Договір, Замовник усвідомлює, що жодна з причин пов’язаних з його особистим життям не є підставою для зміни строку дії Клубної карти, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку.

6.8. Замовник заявляє, що:
а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов’язується їх виконувати;
б) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’ю отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень);
в) він не має медичних протипоказань для занять спортом (принаймні, на дату укладення Договору йому про це невідомо), та свідомо звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з Замовником на території Клубу;
г) він не має жодних претензій до змісту Договору і умови Договору його повністю влаштовують;
е) Замовник свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик.

6.9. Укладаючи цей Договір Замовник надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

6.10. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору.

ПОДАРУНКОВЕ ПЕРСОНАЛЬНЕ ТРЕНУВАННЯ
Всі дані захищено
ЗАПИСАТИСЯ НА ТРЕНУВАННЯ
Залиш заявку та отримай персональне подарункове тренування за 150 гривень
Всі дані захищено